Máme spolu dieťa – prednáška

 Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní

Spojenie s rodičmi môže byť pre učiteľov náročné, ale správna spolupráca môže priniesť obrovské výhody pre deti. Na tejto prednáške sa dozviete, ako si získať dôveru rodičov a prepojiť sa s nimi, aby spolupráca bola úspešná. Získate konkrétne tipy na zlepšenie komunikácie, ako motivovať rodičov k zapojeniu a ako vytvoriť prostredie, kde sa budú cítiť vítaní. Zistite, ako môže spolupráca s rodičmi ovplyvniť výkon detí a ako sa dá predísť konfliktom. Dozviete sa, ako využiť ich skúsenosti a zlepšiť celkové vzdelávanie, čím sa získajú lepšie výsledky a spokojnosť rodičov aj učiteľov.

Záznam z prednášky

Link na youtube

https://youtu.be/VXzeKjrczdk

Súvisiace odkazy: