Slovné hodnotenie – príklady formulácií

Ak začínate so slovným hodnotením žiakov, môžete využiť inšpirácie, ako formulovať vety dávajúce spätnú väzbu žiakom

SLOVNÉ HODNOTENIE NÁM UMOŽNÍ

• Vyzdvihnúť všetko pozitívne, čo sa žiakovi podarilo
• Rešpektovať jeho osobnosť a jedinečnosť
• Neporovnávať nikoho s nikým- žiadneho žiaka s ostatnými deťmi
• Vyhnúť sa negatívnym formuláciám

Stiahnuť ebook:

E-book

Slovné hodnotenie - príklady formulácií

Ľubka, pošlite mi, prosím, ebook na email.

Obsah – 19 strán:

 • Odporúčania k slovnému hodnoteniu
 • Formulácie hodnotení
 • Pozitíva
 • Rezervy
 • Vlastnosti
 • Príprava/zodpovednosť/univerzálne
 • Pozitívne formulácie
 • Rezervy
 • Slovenčina/jazyk
 • Matematika/Umenie skúmania
 • Výchovy
 • K hodnoteniu na druhom stupni
 • Správanie/osobnosť
 • Príprava/zodpovednosť/univerzálne
 • Slovenčina/jazyk
 • Matematika/Science
 • Humanitné/advisory/telesná
 • Konkrétne príklady hodnotení, ktoré som napísala
 • Pointbookové vysvedčenie – príklad