Všetci máme superschopnosť

Sme tretiaci CZŠ Narnia a rozhodli sme sa učiť tak, že budeme robiť „naozajstné“ veci. Konkrétne: napísali sme spolu ozajstnú knihu.

Sme v tímoch po 5, každý tím napísal jeden príbeh, vrátane ilustrácií. A tak sme napísali spolu Tretiacku knihu – jedinú svojho druhu…

17 motivačných rozprávok

V knihe je 17 rozprávok, kde zvierací hrdinovia využívajú svoje superschopnosti v prospech ostatných.

Objednávka knihy

Kniha má 200 strán, má skvelé príbehy a nádherné ilustrácie. Jej kúpou podporíte ďalšie aktivity autorov.

Táto jedinečná kniha je vytlačená len v malom náklade a tak môžete mať vo svojej knižnici unikátny kúsok

Písaním knihy sme sa naučili

  • Slovenčinu: opis postavy, dejová línia, rozprávka, pravopis… všetko veľmi užitočné a potrebné zručnosti.
  • Ako oživiť postavy svojej knihy a ako sa narodí kniha…
  • Informatiku: prepis textov, korektúry, prácu s obrázkami, fotením, nahrávaním videí a vlogov.
  • Matematiku: kalkulácie počtu strán, ekonomiky knihy, času potrebného na tvorbu
  • Spolupráci a empatii, zvládaniu stresu, poznania našich silných stránok, vytrvalosti, ako sa deliť o nápady s ostatnými,
  • Reklamu, marketing, sociálne médiá aj vytvoriť fundraisingovú kampaň

Príbehy našich superhrdinov

Počas noci ožívajúcich príbehov sme si prvý krát vypočuli niektoré naše príbehy. Môžete si ich pozrieť na YouTube po kliknutí na obrázok príbehu.

Spravili sme aj kampaň na vydanie knihy

Galéria ako to vyzerá keď sa učíme

Poďakovanie

Spolu s rodičmi sme napísali projekt Hravá škola podnikavosti. Grant sa realizoval od januára do marca 2023 (bola to naozaj rýchla jazda) v celom treťom ročníku – zapojilo sa doň 75 detí, 4 učiteľky, 12 lektorov a rodičia, ktorí sa dobrovoľne do realizácie zapojili a tiež s nadšením sledovali, ako vznikali hrdinovia so super schopnosťami a ich príbehy, vďaka ktorým sa deti učili nové zručnosti a posúvali svoje myslenie i vzťahy.

Poskytovateľ podpory: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Slovak Business Agency