Tretiacka kniha – jediná svojho druhu…

75 detí 3. ročníka ZŠ rozvíja svoje zručnosti

Sme tretiaci a rozhodli sme sa učiť tak, že budeme robiť „naozajstné“ veci. Konkrétne – napíšeme spolu ozajstnú knihu. Sme v tímoch po 5, každý tím napíše jeden príbeh, vrátane ilustrácií. Obsah práve tvoríme :-)

15 motivačných rozprávok

V knihe bude 15 rozprávok, kde zvierací hrdinovia využijú svoje superschopnosti v prospech ostatných.

Písaním knihy sa učíme

  • Slovenčinu: opis postavy, dejová línia, rozprávka, pravopis… všetko veľmi užitočné a potrebné zručnosti.
  • Ako oživiť postavy svojej knihy a ako sa narodí kniha…
  • Informatiku: prepis textov, korektúry, prácu s obrázkami, fotením, nahrávaním videí a vlogov.
  • Matematiku: kalkulácie počtu strán, ekonomiky knihy, času potrebného na tvorbu
  • Spolupráci a empatii, zvládaniu stresu, poznania našich silných stránok, vytrvalosti, ako sa deliť o nápady s ostatnými,
  • Reklamu, marketing, sociálne médiá aj vytvoriť fundraisingovú kampaň

Príbehy našich superhrdinov

Počas noci ožívajúcich príbehov sme si prvý krát vypočuli naše príbehy. Môžete si ich pozrieť na YouTube po kliknutí na obrázok príbehu.

Spravili sme aj kampaň na vydanie knihy

Galéria ako to vyzerá keď sa učíme