Hodnotenie v Narnii

Súčasťou CZŠ Narnia v Bratislave som sa stala v roku 2015. Byť súčasťou dynamického tímu, ktorý objavuje, tvorí a pomenováva „narnijskú identitu“ a hľadá najlepšie možné cesty sprevádzania žiakov počas ich rokov v škole tak, aby napredovali nielen akademicky, ale aj ľudsky a hodnotovo, považujem za dar. Možnosť písať o „hodnotení“ v Narnii je veľkou výzvou, lebo v skutočnosti to, o čo sa v Narnii snažíme, má málo spoločné s bežne zaužívaným významom slova hodnotenie. Nehodnotíme, dávame spätnú väzbu so zámerom podporiť napredovanie žiakov. Učiteľ v Narnii sa nepodobá na rozhodcu, ktorý po zhliadnutí výkonu pridelí známku, skôr sa snaží byť trénerom, ktorý dáva spätnú väzbu s výzvou zlepšiť sa a je sprievodcom v napredovaní. Každý z nás má unikátnu cestu, ako to robí v systéme, ktorý spolu máme. Sme súčasťou komunity, ktorá verí, že dávanie spätnej väzby tak, aby pomáhala dieťaťu nastaviť si myslenie na napredovanie a podpora v tomto napredovaní sú to, čo je potrebné. Všetky zverejnené materiály, v ktorých používam pre zjednodušenie výraz hodnotenie, majú na mysli pod obsahom tohto slova práve toto.

Byť súčasťou komunity znamená, že mnohé z toho, čo tu budem verejne zdieľať, sme tvorili v spolupráci, v interakciách a živom procese, navzájom sa inšpirujúc a preto pri niektorých materiáloch nie je úplne možné uviesť autora. Vznikali v procese, postupným vylepšovaním a premenami. S úctou ku každému, kto sa na tvorbe a overovaní podieľal a podieľa (akademická čestnosť je v Narnii súčasťou hodnotenia) a so súhlasom vedenia školy ich dávam k dispozícii na využitie a ako inšpiráciu pre tých, ktorí chcú.


Tip: Využite konkrétne príklady formulácií:


Ebook na stiahnutie:


✅ Učenie môže byť zábava! Viac Learnhackov nájdete tu