Hodnotenie v Narnii – E-book

Súčasťou CZŠ Narnia v Bratislave som sa stala v roku 2015. Byť súčasťou dynamického tímu, ktorý objavuje, tvorí a pomenováva „narnijskú identitu“ a hľadá najlepšie možné cesty sprevádzania žiakov počas ich rokov v škole tak, aby napredovali nielen akademicky, ale aj ľudsky a hodnotovo, považujem za dar.

Možnosť písať o „hodnotení“ v Narnii je veľkou výzvou, lebo v skutočnosti to, o čo sa v Narnii snažíme, má málo spoločné s bežne zaužívaným významom slova hodnotenie. Nehodnotíme, dávame spätnú väzbu so zámerom podporiť napredovanie žiakov. Učiteľ v Narnii sa nepodobá na rozhodcu, ktorý po zhliadnutí výkonu pridelí známku, skôr sa snaží byť trénerom, ktorý dáva spätnú väzbu s výzvou zlepšiť sa a je sprievodcom v napredovaní. Každý z nás má unikátnu cestu, ako to robí v systéme, ktorý spolu máme. Sme súčasťou komunity, ktorá verí, že dávanie spätnej väzby tak, aby pomáhala dieťaťu nastaviť si myslenie na napredovanie a podpora v tomto napredovaní sú to, čo je potrebné. Všetky zverejnené materiály, v ktorých používam pre zjednodušenie výraz hodnotenie, majú na mysli pod obsahom tohto slova práve toto.

Byť súčasťou komunity znamená, že mnohé z toho, čo tu budem verejne zdieľať, sme tvorili v spolupráci, v interakciách a živom procese, navzájom sa inšpirujúc a preto pri niektorých materiáloch nie je úplne možné uviesť autora. Vznikali v procese, postupným vylepšovaním a premenami. S úctou ku každému, kto sa na tvorbe a overovaní podieľal a podieľa (akademická čestnosť je v Narnii súčasťou hodnotenia) a so súhlasom vedenia školy ich dávam k dispozícii na využitie a ako inšpiráciu pre tých, ktorí chcú.

Ebook pre Vás

E-book

Hodnotenie v Narnii

Ľubka, pošlite mi, prosím, ebook na email.

Obsah – 60 strán

 • „Hodnotenie“ v Narnii
 • Úvodné slovo
 • Z čoho vychádzame
 • Ako konkrétne to robíme?
 • Infolist rodičom
 • Opening
 • Reflexia
 • Pointbook
 • A Cesta predmetov
 • B Hvezdáreň spôsobilostí
 • Nadpredmetové spôsobilosti – rubrics
 • Schopnosť pracovať v tíme
 • Schopnosť riešiť problémy
 • Schopnosť tvorivo myslieť
 • Schopnosť prezentovať
 • Kritické myslenie
 • C Zrkadlo správania
 • Karty
 • Ako to vyzerá v praxi
 • Bobríci
 • Zrkadlo
 • Pointbookové zrkadlo
 • ShastaPoint
 • LionPoint
 • Aslanova výzva
 • SAD point
 • Trouble point
 • Vysvedčenia
 • One note – online podpora vzdelávania
 • Predmetový list
 • Záver a ďalsíe materiály

Tip: Využite konkrétne príklady formulácií: