Ako zistiť, na čo má moje dieťa talent ?

Začiatkom roku s príchodom školy a krúžkov sa každoročne zjavuje v médiách téma Dieťa a jeho talent, ako ho identifikovať a rozvíjať, ako nezanedbať či nebodaj „nezabiť “ talent(y) našich detí.

Hľadáme voľnočasové aktivity, cez ktoré ich rozvíjame, platíme nemalé finančné prostriedky, dávame detí do rôznych škôl, zameraných na prácu s rozličnými talentami. Najčastejšie sa jedná o rozličné športové, umelecké, či jazykovo zamerané školy- krúžky-kurzy-  individuálne hodiny.

Prečo sa nám práve toto to javí ako nesmierne dôležité?

Odpovede rodičov na túto otázku sú takmer zhodné- pretože rodičia chcú, aby deti mohli naplno využiť svoj potenciál, dar, ktorý im bol daný s príchodom na tento svet, aby sa mohli zlepšovať v tom, čo im ide ľahšie, ako niečo iné (to, na čo majú talent), aby sme ich o možnosti dosiahnutia osobného úspechu „nepripravili“  zanedbaním niečoho, čo by ku tomu mohlo viesť.

Čo ale potom s deťmi, ktoré žiaden výrazný talent navonok neprajavujú? 

Prinášame si do daru všetci nejaký talent, alebo sú medzi nami aj takí, ktorí proste „nemajú žiaden talent“ či nadanie? A ako je to s nimi?

Než dám svoju odpoveď na otázku možnej klasifikácie,identifikácie a podpory talentov našich detí, dovolím si reprodukovať svoju obľúbenú lektorku kreatívneho písania, ktorá nám počas kurzu niekoľko krát zopakovala, že aj mnohí jej na prvý pohľad (z ich, nie jej strany) menej talentovaní či „netalentovaní“ pisatelia dosiahli pri zameraní sa na cieľ a každodennom písaní väčšie úspechy, ako tí „literárne talentovanejší“, ktorí boli súčasťou kurzu, no nepísali každý deň. Čiže samotný talent- podľa skúseností lektorov- nestačí. Tento výrok som počula od mnohých lektorov mnohých zručností opakovane.

Ak sa teda zameriavame na talenty detí so zámerom podporiť ich, aby boli v živote čo najúspešnejší, je na mieste otázka, či je talent a jeho rozvíjanie to, vďaka čomu sú naše deti potom neskôr v živote (ne)úspešné.

A práve tu prišlo mne do života niečo, čo môj pohľad na talenty zmenilo.

Mala som to šťastie byť súčasťou vzdelávania priamou u Jana MÜHLFEITA  (český manažér, globálny stratég, kouč a mentor.  22 rokov pôsobil v Microsofte, z toho posledných 15 let v najužšom vedení. Jeho poslednou rolou pred odchodom v roku 2014 bola pozícia prezidenta Microsoft Corporation pre Európu (Chairman Europe), ktorú zastával od roku 2007. Je poradcom množstva vládnych a mezinárodných organizácií ako AIESEC, Svetové ekonomické fórum, Európska komisia aj  OECD).  Sprostredloval nám niekoľko zaujímavých výsledkov výskumov, okrem iného napr. že v rámci GALLUP bol vykonaný prieskum až 2 miliónov ľudí na celom svete, ktorý zisťoval, koľko ľudí denne k svojmu úspechu v práci  využíva svoj talent. Zistil, že iba 13% ľudí využíva pri práci, ktorá je ich živobytím, svoj talent a až 87% ho nevyužíva vôbec.

Aj tu sa potvrdzuje, že iba mať talent skrátka nestačí. Jan robil pre Microsoft zostavovanie profesionálne úspešných tímov, pričom vychádzal z identifikácie talentov jednotlivcov a spájal ich do harmonicky funkčných tímov- tie boli úspešné vďaka tomu, že každý v tíme robil to, na čo mal talent a teda mu to bolo prirodzené, šlo mu to ľahko, rýchlo a bavilo ho to. Ľudia sa vzájomne dopĺňali.

Toto ponúkol v rámci Komenského inštitútu aj nám- dostali sme možnosť byť otestovaní, identifikovať svoje talenty a naučiť sa ich používať. S nadšením sme sa do toho vrhli.

Aké bolo moje prekvapenie, keď som sa dozvedela, že medzi mojimi talentami sa moja láska (talent na písanie) vôbec nenachádza. Vlastne sa medzi mojimi talentami nenachádzal ani jeden!!! Z tých, ktoré som si myslela, že tam budú! No- nenachádzali sa ani u nikoho iného z kurzu. A to bol pre mňa AHA okamih- Jan s nami podľa Gallup neidentifikoval talenty, aké poznáme (športové, umelecké, jazykové nadania) , ale také, o ktorých sme nikdy nepočuli. Zrazu sme sa na talenty pozerali inak…

To, čo ostalo v platnosti, je, že sme sa na každý „talent“ pozerali ako na dar, jedinečnosť každého z nás. Tak sme si potvrdili aj náš učiteľský predpoklad, že nejestvuje dieťa či dospelý bez talentu. Každý z nás je jedinečný  a každý z nás je pre svet, rodinu, okolie nejakým Darom, ktorý v sebe prinášame.

Mojich TOP 5  podľa Gallupu je:

  1. Individualization–Osobný prístup Learner – Učí sa 3. Ideation – Rozvíja myšlienky  4. Connectedness – Prepája  5. Intellection – Premýšľa

Dostala som výsledky svojich testov a žasla- Čo už sú len TOTO za talenty?! Čo s tým?

V okamihu, keď nám to vysvetlil a ja som pochopila, ako sa môžu talenty deliť „takto čudne“, v tom okamihu, keď som precítila všetky svoje a pochopila, ako ich využívam, som si uvedomila, že je čiastočne jedno, do akých krúžkov či činností svoje deti zapojím, ak nebudem poznať ich talenty – dary, spôsoby, potenciál- z pohľadu, ktorý nám poskytol Jan. Je to totiž cesta, ako sa priblížiť k ich jedinečnosti, s ktorou potom dokážu čokoľvek- ak ju budú využívať. Samozrejme, v krúžkoch , ktoré sa dotýkajú sveta spôsobom, ktorý je im vlastný, to pôjde o to ľahšie.

Tiež je dobre vedieť, že každý z takto pomenovaných talentov je určitým druhom osobného nastavenia a ak nie sme v zhodnom nastavení, nemusíme si rozumieť. No ak o ich „prednastavení“ viem, je to, akoby som sa naučila ich jazyk a zrazu ich viem podporiť , lebo im rozumiem a  viem zadávať zadania „ich rečou“.

Dopracovala som sa k tomu, že MUSÍM spoznať talenty svojich detí- aby  som sa mohla priblížiť  k jedinečnosti každého z nich, spoznať ju, prijať a naučiť sa spolu s nimi, čo ich jedinečnosť môže pre svet znamenať a ako svojimi darmi, spôsobom videnia sveta, cítenia, prežívania, tým, čo im je prirodzené,  môžu svoje okolie obdarovať.

No zároveň som si uvedomila, že toto, čo popsujem ako talenty, je proces sebapoznania, ktorý nevieme nijako urýchliť. Ako sa teda dozvedieť , ako môcť vytestovať talenty našich detí (ak testy vychádzajú z ich vlastného sebapoznania) ? Narazila som na hranicu- odpoveďou je, že zatiaľ čo napr. talent na spev viem identifikovať už v malom veku dieťaťa, takto ponímané talenty vieme otestovať u detí najskôr vo veku 9 rokov, aj to v prípade, že  sme naozaj ich vnímavými sprievodcami a vieme ich pri testovaní podporiť v čo najpravdivejšom odpovedaní na súbor testovacích otázok.

Vyskúšala som to v kurze s Dáškou Černou (certifikovanou lektorkou na odomykanie detského potenciálu)  a výsledok ma prekvapil a vďaka tomu posunul vpred. Naučila som sa mnohé o sebe, aj o Daroch svojich detí- o ich osobnom potenciáli.

A keďže sa v tomto čase otázka na to, ako pomôcť deťom rozvíjať ich talenty, a ako ich už dnes podporiť v tom, aby neskôr dokázali byť úspešné, vracia, pridávam sem link na kurz, ktorý v tomto pomohol nám.

Absolútne jedinečný, neobvyklý spôsob spoznania osobných talentov a potenciálu detí, možnosť naučiť sa ako ich podporovať, ktorý mne osobne otvoril dvere do  nepoznaných možností nielen seba, ale aj svojich detí. Dnes usilovne pracujem na tom, aby som bola spolu s mojimi deťmi súčasťou 13% tých ľudí, ktorí sú úspešní, žijú naplneným a radostným životom aj vďaka tomu, že sa naučili využívať svoje talenty a dávajú ich do života sebe, svojim blízkym, priateľom spolupracovníkom… ako osobný životný dar. A s rovnakou radosťou poznajú, oceňujú a  prijímajú dary všetkých ostatných.

Určite je to niečo celkom iné, ako som očakávala pri ponuke spoznať svoje talenty. Je to vlastne niečo, čo by som pôvodne k téme o talentoch detí vôbec nepriradila.

A predsa sa mi zdá, že ak spoznať a rozvíjať talent svojich  detí (či svoj), s vidinou následného úspešného a radostného života, toto je jedna z ciest. Som vďačná, že ma Komenského inštitút na ňu nasmeroval a ešte vďačnejšia, že jedna z nadšených učiteliek -Dáška Černá- túto možnosť priniesla na Slovensko aj pre deti. To, čo na nej oceňujem je, že to prináša s nastavením naozaj zameraným na deti a rodičov- tu sa prejavuje jej talent a pedagogické majstrovstvo.

a to, čo dostalo mňa je, že v rámci kurzu deti aj dospelí spoznávajú nielen svoje taletny (talenty svojich detí) podľa Gallup, ale snažia sa rozumieť aj talentom všetkých ostatných- a to už je Niečo!

Ak by ste chceli len tak „mrknúť“  čo sú silné stránky a ako ich poznať, objaviť nejaké typy testov, ako sa dajú jednoducho odhaliť a spoznať dva skutočné príbehy s inšpiráciou pre vás- tak Dáša dala k dispozícii free e-book s týmto obsahom tu.


✅ Učenie môže byť zábava! Viac Learnhackov nájdete tu