Osem typov inteligencií podľa Gardnera

Vedeli ste, že máme až 8 typov inteligencií?

Každý z nás je jedinečná ľudská bytosť. Všetci sme inteligentní, každý z nás úplne unikátnym spôsobom.“

Ak chcete zistiť, ktorá z inteligencií u Vás, alebo Vášho dieťaťa prevláda, môžete sa otestovať

V 30 stranovom ebooku nájdete:

 • Podrobný test 8 inteligencií
 • Návod, ako využiť Váš potenciál naplno
 • Popis ako sa správajú deti s rôznou preferenčnou inteligenciou
 • Tipy, ako rozvíjať jednotlivé inteligencie aby bolo učenie hrou
 • odpoveď na otázku ako vysvetliť deťom veci “ich jazykom”

Bežne sa u nás zameriavame len na matematicko-logickú inteligenciu. Tá sa aj testuje vrámci testu nášho IQ. Neskôr sme sa dozvedeli že existuje vlastne aj kvocient emočnej inteligencie, ktorý je podľa mnohých ľudí ešte dôležitejší než kvocient inteligencie, ktorý tvorí asi 20 percent nášho úspechu.

Podľa amerického profesora Howarda Gardnera existuje až 9 typov inteligencie. Svoju teóriu rozvinul v knihe Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Každý z nás ich má, avšak každý druh sa vyvinul u každého jedinca inak. U niekoho dominuje nadanie na hudbu, u niekoho to je logika, niekto má zase najlepšie vyvinutú emočnú inteligenciu. Prostredie, v ktorom sme, aj ale konkrétna situácia rozhodujú o tom, ktorý typ inteligencie sa vyvinie najlepšie. Prevládajúci druh inteligencie takisto určuje naše slabé a silné stránky. Rôznymi aktivitami sa tiež dajú posilniť jednotlivé druhy inteligencie.

Ktoré to sú?

 1. Verbálne- lingvistická inteligencia (zaobchádzanie s jazykom, čítanie, písanie, chápanie obsahu)
 2. Logicko-matematická inteligencia (riešenie matematických problémov, hľadanie dôkazov, schopnosť abstraktného myslenia)
 3. Priestorová inteligencia (schopnosť vytvárať trojrozmerné predstavy, pohybovať s nimi a otáčať ich, čítanie mapy, ukladanie batožiny do kufra tak, aby sa tam zmestili)
 4. Interpersonálna inteligencia (schopnosť chápať správanie, motiváciu a emócie druhých ľudí)
 5. Muzikálna inteligencia (schopnosť zaobchádzať so zvukom, rytmom, spievanie, hranie, skladanie hudby)
 6. Prírodovedná inteligencia (schopnosť rozlišovať rôzne druhy fauny a flóry, rozumieť usporiadaniu prírody a využívať ju napríklad pri botanike, poľnohospodárstve alebo varení)
 7. Telesne-kinestetická inteligencia (schopnosť využívať všetky časti tela pri riešení problémov alebo vytváraní produktov, ovládať hrubú a jemnú motoriku, manipulovať s predmetmi, tanečník, basketbalista, vojak)
 8. Intrapersonálna inteligencia (schopnosť rozlišovať vlastné pocity, zámery a motívy)

Ebook 8 inteligencií:


✅ Učenie môže byť zábava! Viac Learnhackov nájdete tu