Ako nám všetkým uľahčiť návrat do školy

Záznam z Webinára Leaf.sk 28.5.2020

Ako (nám všetkým) uľahčiť návrat do školy webinár pre učiteľov

Rovnako ako sme sa všetci spolu (žiaci, rodičia, učitelia) ocitli vo výnimočnej situácii, keď sme museli „ostať doma“. Rovnako sa v nej ocitneme pri návrate do školy. A podporu v úplne novej situácii s novými pravidlami, nastaveniami a novousporiadaným priestorom budeme potrebovať všetci. Navzájom. Sme ako spojené nádoby. A už teraz, pred začatím, vieme pripraviť „pár drobností“ tak, aby sme previazali to, čo je, čo bolo, a čo bude… Tak, aby sme sa vyhli frustrácii, strachu, zmareným očakávaniam a učili sa spolu s deťmi a rodičmi jednu z najdôležitejších zručností svojho života – aktívne reagovať na zmeny, hľadať a nachádzať riešenia a robiť to empaticky, ľudsky a s láskavým nadhľadom. No teším sa, ako na základe inšpirácií a nápadov, ktoré už mám pripravené, budeme spolu hľadať a nachádzať cestu, ako sa to dá- každý tam, kde je, v situácii, v akej je , presne tak, ako by sme chceli, aby to neskôr vedeli v neobvyklých situáciách robí a zvládať aj naše deti.