Tajomné svety

Z nápadu „učiť sa Slovenčinu netradične“ vznikol 2 ročný projekt kde sa deti v 3. a 4. ročníku ZŠ naučili spolupracovať, tvoriť texty aj grafiku, vyzbierali si na vydanie knihy peniaze na Startlabe, vydali ju, pokrstili a aj predávali… Odmenou sú im vedomosti a zručnosti, ktoré sa im v živote určite zídu a tiež vedomie, že dokážu veľké veci.

Fantasy kniha, ktorú napísali deti 4. ročníka ZŠ Narnia pod vedením Ľubky Noščákovej. 135 strán, žáner fantasy a super zážitok :-)

Ukážka knižky

Ukážka knihy (20 strán)

Kampaň na Startlabe

Na vydanie knihy sme využili aj kampaň na Startlabe.

Kampaňové video na zbierku k vydaniu knihy

Motív knihy

Každý z nás má svoj svet. A každý z nás – kdekoľvek a akokoľvek žije, je malým tajomstvom pre tých ostatných.

Naše svety – aj keď sa zdá, že žijeme spolu v jednom, sú pre nás navzájom tajomnými. No nemusia byť … V tejto knihe partia detí vďaka priateľstvu dokáže nemožné – zlomí  kliatbu a prekročí hranice Tajomných svetov, strážené záhadným Stromonantom a jeho vojskom Trevenantriov...  

Každý z nich sa postupne dokáže pozerať na svet očami iných, cítiť ho ich srdcom a vnímať ich pocitmi… A otvorí tak ten svoj tajomný osobný svet pre iných.

Dokážete to spolu s nimi aj vy? Aký je Váš Tajomný svet? Čo by sme videli, keby sme mohli pozerať vašimi očami, cítiť vašim srdcom, premýšľať a konať vašim spôsobom?

Trieda 4B so svojou učiteľkou Ľubkou

✅ Učenie môže byť zábava! Viac Learnhackov nájdete tu