Ako inak hodnotiť (než len známkou a slovom)? Záznam z prednášky

Je možné hodnotiť žiaka v škole tak, aby mu to pomáhalo dosahovať lepšie výsledky, zažívať úspech a napredovať? Tak, aby zároveň učiteľ nemusel tráviť dlhé hodiny vytváraním textov, ktoré sa ukážu ako zle investovaná námaha a čas? Konkrétne tipy a návody, Link na video: