Slovné hodnotenie

Slovné hodnotenie – príklady formulácií

Ak začínate so slovným hodnotením žiakov, môžete využiť inšpirácie, ako formulovať vety dávajúce spätnú väzbu žiakom SLOVNÉ HODNOTENIE NÁM UMOŽNÍ ...
Čítať Viac

Hodnotenie v Narnii

Súčasťou CZŠ Narnia v Bratislave som sa stala v roku 2015. Byť súčasťou dynamického tímu, ktorý objavuje, tvorí a pomenováva ...
Čítať Viac

Ako na slovné hodnotenie tu a teraz – záznam webinára

Do 13 minút som sa snažila dostať moje 25 ročné skvelé skúsenosti s týmto typom hodnotenia žiakov. Verím, že Vám ...
Čítať Viac

Učíme na diaľku: Webinár o slovnom hodnotení pre I. stupeň

Učíme na diaľku - Štátny pedagogický ústav 1.5.2020 ...
Čítať Viac

Ako inak hodnotiť (než len známkou a slovom)? Záznam z prednášky

Je možné hodnotiť žiaka v škole tak, aby mu to pomáhalo dosahovať lepšie výsledky, zažívať úspech a napredovať? Tak, aby ...
Čítať Viac